4.4 Vokabular

Skriv inn ordene i riktig form: utlending - utland - utenlandsk - utenlands

Mange unge drar for å studere.
Man kan lære mye når man er i .
Noen kommer også hit for å studere.
På skolen vår er det noen elever.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.05.2008

© Cappelen Damm AS