Kapittel 4 Utdanning

Her finner du oppgaver til kapittel 4 i Her på berget (side31-38). 
Kapitlet tar for seg disse emnene:

  • Utdanning for alle
  • Hva studerer du?
  • Universitetene
  • Høgskoler

© GettyImages

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.07.2008

© Cappelen Damm AS