5.3 Setninger

Skriv ordene i riktig rekkefølge: det - vil - være - ikke - mulig

De mener at å stoppe den globale oppvarmingen.
Hvorfor ?
for vi bruker for mye energi.
Fordi å redusere energibehovet, må vi satse på nye energiformer.
Vi må satse på nye energiformer. Ellers å redusere forurensningen.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 09.05.2008

© Cappelen Damm AS