5.7 Verb

Skriv inn: skal - vil

Tror du at du like deg i den nye jobben?
Hvis vi klare å redde miljøet, må vi begynne nå!
De regner med at ødeleggelsene bli svært store.
I 2050 konsentrasjonen av karbondioksid være dobbel så stor som i førindustriell tid.
I morgen jeg ha eksamen, og derfor legger jeg meg tidlig i kveld.
De ønsker at vi ringe dem i neste uke.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 17.09.2008

© Cappelen Damm AS