Kapittel 5 Miljø og klimatrussel

Her finner du oppgaver til kapittel 5 i Her på berget (side 39-44).
Kapitlet tar for seg disse emnene:

  • Rapporten som forandret verden
  • Andre energiformer
  • Klimakvoter - en god idé?
Motiv fra Norfjord, Olden. © GettyImagesMotiv fra Norfjord, Olden. © GettyImages
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.07.2008

© Cappelen Damm AS