6.3 Partikler

Skriv inn: til - ut - opp

Det er vanskelig, jeg holder ikke lenger!
Du må ikke holde å prøve!
Vi har sluppet for ris.
Har de flyttet? Hvor holder de for tida?
Han vil gjerne slippe i tv.
Dere må fylle dette skjemaet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.05.2008

© Cappelen Damm AS