Kapittel 6 Helse

Her finner du oppgaver til kapittel 6 i Her på berget (45-51). 
Kapitlet tar for seg disse emnene:

  • Hvem har ansvar for helsa?
  • Staten og helsa
  • Hva slags behandling?
  • Medisinske dilemmaer

© GettyImages

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.07.2008

© Cappelen Damm AS