7.3 Verbbøyning

Skriv infinitiv av verbene i preteritum.

Preteritum                        Infinitiv
fant                                     
steg                                    
kom                                    
visste                                 
holdt                                   
satte                                   
satt                                      
lå                                         
la                                         

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.05.2008

© Cappelen Damm AS