Kapittel 7 Den eldste historien

Her finner du oppgaver til kapittel 7 i Her på berget (side 52-62). 
Kapitlet tar for seg disse emnene:

  • De første innbyggerne
  • Vikingtida
  • Harald Hårfagre samler Norge
  • Olav den hellige

© GettyImages

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.07.2008

© Cappelen Damm AS