9.1 Setninger: Samtale

Fortsett setningene.

Ingrid:    "Hva synes du om 17. mai-talen, Magnus?"
Ingrid spør hva han .

Magnus: "Jeg vet ikke hva jeg synes."
Magnus svarer .

Ingrid: "Rektor snakket ikke om Bjørnson."
Ingrid sier .

Magnus: "Hvem er Bjørnson?"
Magnus spør .

Ingrid: "Vet du ikke det?"
Ingrid spør .

Magnus: "Var det ikke han som skrev nasjonalsangen?"
Magnus spør .

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 24.07.2008

© Cappelen Damm AS