9.2 at - som?

Fyll inn: at - som

Vet du han skrev nasjonalsangen?
Var det han skrev nasjonalsangen?
Det skuffer meg du ikke vet det.
Det er ikke så mange vet det.
Det du spør meg, er bra.
Svenskekongen ville ikke man skulle feire 17. mai.
Det var svenskekongen prøvde å forby feiringen.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 09.05.2008

© Cappelen Damm AS