Kapittel 9 1800-tallet

Her finner du oppgaver til kapittel 9 i Her på berget (side 74-83). 
Kapitlet tar for seg disse emnene:

  • 17. mai-talen
  • Kulturlivet
  • Fra ingen til to norske skriftspråk
  • Fridtjof Nansen – polarforsker og nasjonalhelt
  • De sosiale forholdene
  • Parlamentarisme og unionsstrid

Flam © GettyImages

Flam © GettyImages
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.07.2008

© Cappelen Damm AS