11.2 Vokabular: Verdenskrig

Skriv inn riktig substantiv med artikkel foran.

Verb                   Substantiv
å angripe          
å produsere      
å hevne             
å forsvare            
å velge              

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 24.07.2008

© Cappelen Damm AS