12.1 Vokabular

Skriv inn disse ordene: inntekt - deltid - full - overtid - stillinger - frivillig - arbeidsledigheten - sysselsetting - yrker

Hvis man jobber mindre enn 100 %, jobber man .
Når man jobber mer enn 40 timer i uka, kalles det .
Når man jobber 100 %, har man jobb.
Kvinner har i gjennomsnitt noe lavere enn menn.
Noen får bare deltidsjobb, andre velger redusert arbeidstid .
Det er høy for tida, og innenfor mange yrker er det ledige .
er høyest blant innvandrere, men den er likevel lav.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.05.2008

© Cappelen Damm AS