12.8 Substantiv og verb

Skriv tilsvarende verb i infinitiv.

mangel                    å
valg                           å
emigrasjon             å
immigrasjon           å
skuffelse                  å
lengsel                     å
fødsel                        å

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.05.2008

© Cappelen Damm AS