Kapittel 13 Politiske forhold

Her finner du oppgaver til kapittel 13 i Her på berget (side 116-128).
Kapitlet tar for seg disse emnene:

  • Hvorfor kongedømme?
  • Monarki og demokrati
  • Hvem har makt?
  • Stortinget og regjeringen
  • Skillelinjer i politikken
  • Lokalt styre
  • Domstolene
© GettyImages
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.07.2008

© Cappelen Damm AS