Kapittel 14 Internasjonale forhold

Her finner du oppgaver til kapittel 14 i Her på berget (side 129-135).
Kapitlet tar for seg disse emnene:

  • Nobels fredspris
  • Norge og EU
  • Internasjonalt samarbeid om lover og regler
  • Andre internasjonale forbindelser
  • Utviklingssamarbeid
© GettyImages
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.07.2008

© Cappelen Damm AS